top of page
Enerkon Mühendislik Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Çevre Politikamız

 • Projelerinde ve yatırım programlarında çevreyi ve insan sağlığını ön planda tutan Enerkon bütün faaliyetlerinde sürdürülebilir bir yaşam için etkin Çevre Güvenliğinin sağlanmasını ve Çevresel Performans Kriterlerinin sürekli iyileştirilmesini politika olarak benimsemiştir.

 • Enerkon tüm hizmet ve ürünlerinin tasarımından, üretimine ve müşteriye teslimatına kadar geçen sürede, çevreyle olan etkileşimi değerlendirir, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için şu yöntemleri kabul eder ve uygular:

 • Doğal kaynakların ve her türlü enerji kaynağının en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılması, su yönetimi ve enerji yönetimi programları ile doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını,

 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, çevreye zararı olmayan ve/veya en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltılmasını,

 • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek atıkların azaltılması ve/veya yeniden kullanılmasının sağlanması için atıkların kaynağında önlenmesi ve/veya kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşümü, yeniden kullanım olanaklarının en üst düzeyde değerlendirilmesini,

 • Yürürlükte bulunan tüm çevre ile ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,

 • Olası çevresel risklerin gerçekleştirilebilir en makul seviyeye azaltılması, çevresel sorunların belirlenerek gerekli önlemlerin uygulanmasını,

 • Çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesi yönünde çalışmalar yapmayı,

 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek, çevresel iyileştirmeye katılımlarını sağlamayı,

 • Çevre yönetimi kapsamında faaliyet alanlarımızda çevresel izleme programı ile sürekli gözden geçirme ve denetim programı oluşturarak etkinliğinin sağlanmasını,

 • Çevresel risk değerlendirme çalışmaları kapsamında faaliyet alanlarımızda gerçekleşebilecek çevresel olayların ve kazaların oluşmasını önleyecek karar mekanizmalarının kurulması, düzeltici önleyici tedbirlerin acil müdahale planlarına entegre edilmesi.

 • Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve diğer paydaşlarımızın çevre konusunda yapacağı önerilerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi sonrasında çevre performansına olumlu katkı sağlayacak önerilerin uygulanmasını,

 • Mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri ve/veya yeni yatırımları planlarken çevre ile ilgili risklerin göz önünde bulundurulması ve yönetiminin sağlanmasını,

 • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, çevre konuları ile ilgili yeni çevre hedeflerini ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak eylemleri planlamayı, taahhüt ederiz.

Enerkon Mühendislik Çevre Politikası
Barış Mühendislik İSG Görsel .jpg

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • İş kazalarını ve meslek yüzünden ortaya çıkması muhtemel hastalıkları önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmak

 • Yasal gereksinimler ile uyumlu olmak

 • Tüm çalışanlara İSG eğitimi vermek

 • İyileştirmeleri sürekli kılmak

 • Hedefler belirlemek ve bu hedefleri denetlemek için bir sistem oluşturmak

 • Çalışanların İSG konusunda bilgi alabilecekleri bir iletişim kanalı oluşturmak

 • Periyodik aralıklarla süreçleri kontrol etmek

 • İSG performansını sürekli geliştirmek

Enerkon Mühendislik İSG Politikası
Enerkon Kalite.jpg

Kalite Politikamız

 • Çağın dinamiklerini ve sektörel ihtiyaçları iyi analiz ederek, kendimizi sürekli yenileyip geliştirerek hizmet verdiğimiz tüm sektörlere katma değer sağlayan, vazgeçilmez bir marka olmak ana hedefimizdir.

 • Kurduğumuz tesislerle yatırımcıların ekonomisine katkı sağlarken gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak temel stratejimizdir.

 • Kalite sistemimizi sürekli iyileştirerek ve stratejik amaçlarımızı destekleyen hedeflerimizi gerçekleştirerek büyümeye devam ediyoruz. Yönetim sistemimizi en etkin yöntemlerle izleyip, çalışanlarımızın da katkılarıyla sürekli iyileştiriyoruz.

 • Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini, yasal ve düzenleyici şartları, iş sağlığı ve güvenliğini, çevreye olan sorumluluğumuzu, etik yönetim anlayışını, ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasını ön planda tutarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlıyoruz.

 • Sürdürülebilir olmak için çalışmak hepimizin görevidir.

Enerkon Mühendislik Kalite Politikası
Enerkon Mühendislik Verimli Endüstriyel Tesisler

Verimli Endüstriyel Tesisler

Enerkon olarak, verimli endüstriyel tesislerin oluşmasını sağlayan bir firma olarak hizmet veriyoruz. İster yeni bir tesis inşa etmek isteyin, ister mevcut tesisinizi optimize etmek isteyin, biz size en kaliteli ve yenilikçi çözümleri sunmak için buradayız.

Firmamız, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığı ile tanınmaktadır. Uzman mühendislerimiz ve teknik personelimiz, endüstriyel tesislerinizin enerji ihtiyaçlarını ve işletme gereksinimlerini analiz ederek, size özel tasarlanmış çözümler sunarlar.

Müşteri memnuniyeti bizim önceliğimizdir. İşimizi dürüstlük, şeffaflık ve saygı ile yürütürüz. Bu nedenle, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak için zaman ayırırız ve projenin her aşamasında iletişim halinde kalmayı sağlarız.

Enerkon olarak, müşterilerimizin verimli, güvenilir ve sürdürülebilir tesislere sahip olmalarını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Bizimle çalışarak, endüstriyel tesislerinizin üretkenliğini artırabilir ve uzun vadede enerji maliyetlerinizde önemli tasarruf sağlayabilirsiniz.

Enerkon Mühendislik Verimli Endüstriyel Tesisler
GES 2_edited_edited.png

Güneş Enerjisi Santrali

Yenilenebilir enerjiden güç alarak 250 kWh güneş enerji santralimiz ile elektriğimizi yenilenebilir enerjiden kaynağından sağlıyor,

Karbon nötr üretimi hedefliyoruz.

Enerkon Mühendislik Güneş Enerjisi Santrali
Enerkon Mühendislik Sertifikalar
bottom of page